Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more
Menu

VILLKOR

ALLMÄNNA VILLKOR

Vänligen läs våra allmänna villkor nedan innan ni beställer varor och tjänster från hemsidan. När du beställer varor och tjänster från den här hemsidan, via telefon eller mobilapplikation, godkänner du de allmänna villkoren.
  

Allmänna villkor för användande av de produkter och tjänster som MinPizza (Min Pizza i Västerås AB) tillhandahåller.

 

Allmänna Villkor

Dessa allmänna villkor (hädanefter benämnda ”Villkoren”) gäller mellan dig som Kund (hädanefter benämnd ”Kunden” och/eller ”Du”) vid beställning av mat och/eller dryck inklusive leverans av beställd mat och/eller dryck som tillhandahålls via www.minpizza.online eller MinPizza nedladdningsbara mobilapplikation (hädanefter benämnd ”Tjänsten”) av Min Pizza i Västerås AB, org. nr 559241-6308, adress Markörgatan 12, 723 38 Västerås, Tel: 0761 66 57 65 (hädanefter benämnt ”MinPizza”, ”Vi” och/eller ”Oss”).

MinPizza äger Tjänsten och driver densamma med hjälp av partners som tillagar maten och/eller drycken, vilken sedan transporteras och levereras av MinPizza.online till dig som Kund. Min Pizza i Västerås AB är registrerad hos såväl Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Västerås. Registreringen innebär att verksamheten kontrolleras regelbundet. När Du blir Kund hos oss på MinPizza så ber vi dig acceptera Villkoren. Villkoren beskriver Tjänsten och vad som gäller för dig som Kund, vilka rättigheter och skyldigheter Du respektive Vi har. Genom att skapa ett konto på www.minpizza.online (hädanefter benämnd ”Hemsidan”) eller via MinPizza mobilapplikation (hädanefter benämnd ”Appen”) och använda Tjänsten, accepterar Du Villkoren. Genom bekräftelse av din beställning och registrering av dina uppgifter, så förbinder Du dig till dessa Villkor och bekräftar att Du har läst och godkänner Villkoren.

Observera att Villkoren utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Villkoren berör.

Har Du frågor om Villkoren är Du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

 

1.       Allmänt om Tjänsten

Tjänsten som MinPizza erbjuder dig som konsument innebär att Du som Kund beställer mat och/eller dryck via Hemsidan (benämns nedan som ”Måltiden”). På Hemsidan listas de restauranger som MinPizza erbjuder Måltider och leveranser från. Efter att Kunden lagt en beställning via Hemsidan ombesörjer MinPizza, som en del av Tjänsten, att Måltiden transporteras i värmeisolerade väskor till den leveransadress Du angett. Du betalar för Måltiden inklusive leverans av Måltiden direkt till MinPizza vid beställningstillfället. Du betalar alltså inte till det bud som levererar Måltiden till dig.

1.2 Utbud av Måltider

För att säkerställa att Måltidens kvalitet bibehålls är urvalet av Måltider som visas via Hemsidan eller Appen beroende av den leveransadress Du anger. Endast restauranger som ligger inom, eller i anslutning till, den leveransadress Du angett finns tillgängliga för beställning. Utbudet av restauranger och Måltider varierar från tid till annan och Kunden hänvisas till Hemsidan för uppdaterad information.

1.3 Beställning och leverans

En beställning och ungefärlig leveranstid bekräftas alltid av ett e-postmeddelande. 

1.4 Leveranstid och Leveransavgift

Leveranstiden varierar mellan 15min-30 min.

Information om kvarstående leveranstid finns i beställningshistoriken.

Fri leverans  

1.5 Livsmedelshantering efter leverans

Så snart Du som Kund mottagit Måltiden övergår ansvaret för maten till dig som Kund. MinPizza ersätter därför inte eventuella skador på Måltiden efter tidpunkten för avhämtningen. Om Du inte finns tillgänglig för att ta emot beställd Måltid vid leverans debiteras ordinarie priser enligt överenskommelse.

Maten tillagas och paketeras av MinPizzas partners – restaurangerna – i av Livsmedelsverket godkända kök. Efter tillagning paketeras Måltiden av restaurangen och transporteras sedan av våra bud till dig i värmeisolerade väskor. Maten levereras alltså till Dig utan att någon av Oss på MinPizza har hanterat råvarorna som ingår i Måltiden eller den färdiga Måltiden. Måltiden är färsk vid leverans och därmed avsedd att förtäras av Dig i direkt anslutning till att Måltiden levereras till Dig. Eftersom Måltiden ska ätas direkt när leverans skett tar MinPizza inget ansvar för Måltidens hållbarhet och/eller kvalitet om den inte förtärs i direkt anslutning till leveransen. Om förtäring inte sker i direkt anslutning till leverans ansvarar Kunden således själv för att kontrollera Måltidens kvalitet innan förtäring och risken för maten övergår på Kunden när Måltiden levererats av MinPizza till den av kunden angivna leveransadress.

1.6 Innehåll och komponenter i Måltider och livsmedel

Via Hemsidan presenterar MinPizza en så detaljerad innehållsförteckning som möjligt för samtliga Måltider med syfte att Du som Kund ska få så bra information som möjligt om råvaror och ingredienser, allergener etc. som ingår i Måltiden. Vi reserverar oss dock för att det, i vissa fall, kan saknas information om att restaurangen bytt ut eller kompletterat en råvara eller ingrediens som ingår i en Måltid. Om Du har frågor kring någon av Måltiderna och de komponenter som ingår i dem eller om Du har ytterligare frågor kring innehållsförteckningen är Du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

MinPizza reserverar sig för att en enskild restaurang, i

undantagsfall, kan byta ut vissa ingredienser och/eller råvaror som specificerats i varje Måltid mot lämpliga och likvärdiga ersättningsvaror. Detta kan till exempel bli aktuellt vid råvarubrist eller om ursprungsingrediensen av annan anledning behöver bytas ut eller ersättas.

För övriga frågor relaterad till specialkost, en beställning, leverans, restaurangerna eller i övrigt hänvisar vi till MinPizza:s FAQ som finns tillgänglig via Hemsidan här. 

2.         Vad kostar Tjänsten och hur betalar jag?

2.1 Priser (SEK)

Aktuella priser (inkl.moms 12%) per Måltid och pris för leveransen visas alltid via Hemsidan och Appen. MinPizza äger rätt att genomföra förändringar beträffande avgiftens storlek och/eller Tjänstens innehåll. Vid väsentliga förändringar beträffande Tjänstens innehåll uppdateras dessa Villkor och en ny version hålls tillgänglig via Hemsidan och Appen. Du ansvarar själv för att tillse att Du tagit del av den senast uppdaterade versionen via Hemsidan och/eller Appen. 

Vid de tillfällen då MinPizza erbjuder dig som Kund särskilt introduktionspris (SEK) eller ”prova på-pris”, gäller sådant erbjudande endast en gång per person. Detsamma gäller även andra kampanjer med MinPizza som avsändare om inte annat anges specifikt i den aktuella kampanjen. MinPizza förbehåller sig rätten att avsluta kampanjer och tiden för introduktionspris eller liknande utan föregående meddelande till dig som Kund.

2.3 Betalning

Som Kund hos MinPizza sker betalning i direkt anslutning till när Du genomför en beställning via Hemsidan eller Appen, med bankkort eller direktbetalning. Eller med de andra betalningsmedel som erbjuds på plattformen vid beställningstillfället.

3.         Dina åtaganden som Kund hos MinPizza

Genom att godkänna Villkoren intygar Du att Du är 18 år och att inga andra hinder föreligger för att Du godkänner dessa Villkor. Ett godkännande innebär att Du accepterar att följa Villkoren vid användning av Tjänsten. Så snart Du registrerat dig som Kund och genomfört din första beställning skickas ett bekräftelsemejl till den e-postadress Du angivit vid registreringen innehållandes dina kontakt- och kunduppgifter tillsammans med eventuell annan information. Du ansvarar själv för att de uppgifterna Du lämnar vid registrering ska vara korrekta och uppdaterade samt att dina uppgifter hålls uppdaterade vid behov. Dina inloggningsuppgifter och andra kunduppgifter ska hållas strikt konfidentiella och får inte spridas. Du ansvarar själv för att tillse att dina inloggningsuppgifter förvaras varsamt och inte sprids vidare.

Du som Kund har inte rätt att använda MinPizza:s varumärken eller firma utöver vad som krävs för användandet av Tjänsten.

4.         Personuppgiftshantering och dataskydd

Vi handlägger alltid personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, Personuppgiftslagen (1998:204) (hädanefter benämnd ”PUL”). PUL syftar till att skydda enskilda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela samhället och för verksamhet som bedrivs såväl av myndigheter, företag och enskilda individer.

Dina personuppgifter är alltid skyddade från tillgång av obehörig. MinPizza värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar alltid skyddet av all information Du anförtror oss för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

MinPizza behandlar Kundens personuppgifter med syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter samt för att genom marknadsföring lämna information om egna, företagets MinPizza:s tjänster. Vi behandlar inhämtade personuppgifter i första hand i syfte att utföra identifiering, kundanalys, marknadsföring samt affärsutveckling. Detta kan inkludera överföring av uppgifter till särskilt utvalda partners eller till stat utanför EU/EES-området. Om personuppgifter lämnas ut för behandling för MinPizza:s räkning görs det enligt särskilt avtal med sekretessåtagande. Genom att godkänna Villkoren accepterar Du att personuppgifter som insamlats av MinPizza kan komma att lämnas ut till en eller flera av Min Pizza i Västerås AB:s samarbetspartners som i sin tur kan komma att tillhandahålla dig med olika typer av erbjudanden som Vi anser kan vara till nytta för dig.

Du kan naturligtvis få information om vilka uppgifter om dig som MinPizza behandlar och även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska behandlas eller användas för information.

Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter via vår hemsida, detta i syfte att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden. MinPizza ansvarar inte för konsekvenser vilka kan härledas till inaktuella kunduppgifter såsom exempelvis felaktig leveransadress, telefonnummer eller e-postadress. Har Du frågor om hur vi behandlar personuppgifter är Du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

5.         Reklamationer, synpunkter och ångerrätt

5.1 Reklamation och feedback

Vi vill att Du ska vara nöjd! Om det skulle vara något fel på den Måltid som levereras och felet fanns vid leveranstillfället, ber vi dig kontakta oss omedelbart via vår kundtjänst. Så snart som möjligt efter att vi mottagit din reklamation eller åsikt granskar vi ärendet för att identifiera problemet med syfte att finna en lösning. MinPizza förbehåller sig rätten att avgöra vad som anses vara en lämplig lösning i varje enskild situation.

5.2 Ångerrätt

Försäljningen av mat via MinPizza omfattas inte av ångerrätt enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Du kan läsa mer om ångerrätt och vilka varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på Konsumentverkets hemsida.

6.         Kundtjänst

MinPizza tillhandahåller support via vår kundtjänst som Du når på e-post info@minpizza.online

7. MinPizza:s rätt att avsluta Tjänsten MinPizza reserverar sig rätten att avsluta Tjänsten för Kunder som bryter mot dessa Villkor. En sådan uppsägning

sker omedelbart och meddelas den aktuella Kunden via e-post.

8.         Övrigt

•           MinPizza förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje part, förutsatt att det övertagande bolaget/personen skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren på ett för Kunden tillfredsställande sätt

•           Du är skyldig att ersätta MinPizza för all direkt och indirekt skada som Du åsamkat MinPizza i anledning av brott mot Villkoren.

Utöver vad som i övrigt framgår av Villkoren gäller, försåvitt annat inte följer av tvingande lag, följande avseende MinPizza:s ansvar gentemot dig som Kund:

•           Utöver vad som anges i Villkoren lämnar MinPizza inga garantier beträffande innehåll, information, råvaror, ingredienser, tjänster eller annat som tillhandahålls av eller genom MinPizza via Hemsidan eller Appen, MinPizza lämnar inte heller några garantier beträffande Hemsidans och/eller Appens funktion, tillgänglighet, användbarhet eller säkerhet.

•           MinPizza ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av Information som Du skickar in till MinPizza eller material eller information som Du tar emot. Vidare ansvarar inte MinPizza för brottsliga gärningar som begås med användning av MinPizza tjänster såsom exempelvis hot eller förtal, eller för obsceniteter eller störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida.

•           MinPizza ansvarar inte för direkta eller indirekta skador orsakade av användandet av information från MinPizza.

•           Detta gäller dock inte om MinPizza orsakat dig skada uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.

•           MinPizza förbehåller sig rätten att ställa in eller avboka en leverans av en eller fler Måltider om Kunden har angivit bristande eller felaktiga uppgifter vid registrering eller vid force majeure-liknande händelser såsom naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter, strejk, lockout, blockad eller annat avtalshinder, eldsvåda, olyckshändelse eller annan omständighet utanför rimlig kontroll för MinPizza, eller annan omständighet som väsentligen försvårar eller försämrar förutsättningarna för att leverans ska kunna fullgöras. MinPizza åtar sig att så snart som möjligt meddela Kunden om en leverans kan komma att bli sen alternativt om leveransen riskerar att utebli helt. Självklart debiterar inte MinPizza för utebliven Måltid

om skälet för den uteblivna maten beror på MinPizza.

9.         Tvistelösning

Om tvist föreligger mellan MinPizza och Kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av allmän domstol i Sverige.

Västerås den 18 Juni 2020.